skip to Main Content

Ved bestilling av veggkunstbilder godtar kjøper følgende vilkår. Dette hukes av for i bestillingsskjemaet før det kan sendes inn.

 

For kjøp av veggkunstblder gjelder Forbrukerombudets Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, som kan leses ved i klikke her.

Utdyper spesielt følgende;

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Betaling
Faktura følger pakken, med 14 dagers betalingsfrist.

Leveringstid
Leveringstid er normalt 10-14 dager og ofte kortere. Det gis ingen garanti for leveringstid, da utenforstående faktorer kan påvirke denne. Bestilte bilder blir produsert hos Europas største fotolaboratoriekjede i Tyskland.

Farger
Bildene blir produsert i en fargekalibrert arbeidsflyt fra redigering til print, og fargene blir korrekt i forhold til dette. Det kan imidlertid være en varierende forskjell i farger på ferdig bilde i forhold til kundens ukalibrerte skjerm.

Porto
Dersom pakken ikke kan hentes/bli levert i Haugesund og må sendes med Posten, vil det på fakturaen komme et tillegg på 200kr for utlegg til porto.

Angrerett
For bestilling av varer som skal tilpasses kjøpers behov, påbegynner fremstillingen umiddelbart etter at varen er bestilt og derved innvilger kjøper i at tilpasningen påbegynnes før normal angrefrist er utløpt. Ved benyttelse av angrerett må kjøper betale for det allerede utførte arbeid og materialer som har gått til dette. Våre veggkunstbilder blir produsert på bestilling fra våre kunder.

Reklamasjon
Om varene du bestilte er skadet eller har mangler; ta kontakt på post@christofferfoto.com så snart som mulig.

Back To Top