Dronetjenester

Fotogrammetri

Dronebasert fotogrammetri gir nøyaktige data på en rask, rimelig og sikker måte.
Med drone fanges  en stor mengde data som brukes til blant annet landmåling, volumberegninger, arealberegninger, terrengkartlegging, 3D modeller og høydekart. Dette er gode verktøy for både visualisering, planlegging, oppfølging og dokumentasjon av mange typer prosjekter.
Ellers er også flotte bilder, interaktive panoramabilder og video fra drone noe som gjør seg svært godt i mange sammenhenger. 
 

Landmåling og infrastruktur

Nøyaktige målinger av areal, høyde, volum og  avstander.
Med drone blir tidsbruken på kalkulasjon av volum dramatisk redusert.
Godt egnet for f.eks. dokumentasjon av steinbrudd, verifisering av lagerbeholdning, oppmåling og visualisering av veiprosjekter.
Detaljert oversiktsbilder er også nyttige for å analysere større arkeologiske funn.

 

Volumberegning

 

Arealberegning

Elevasjonskart

For lettfattelig visualisering av terreng og oppfølging av prosjekter.
Elevasjonskart kan leveres i farger, sort/hvitt eller som konturkart med elevasjonslinjer.
Høydekart

 

Elevasjonslinjer

 

Høydeprofil

3D modeller

Et par eksempler på 3D modeller som er generert ved hjelp av bilder fra drone. Den nederste gir deg automatisk en virtuell flytur.
Vi kan levere 3D punktskyer og bildemateriale på det format kunde ønsker for implementering i egne systemer.